5 d’ag. 2014

30è CAMPIONAT DE NATACIÓ

                                                                                

CLUB  NATACiÓ  AMPOSTA

DiUMENGE  10  D’AGOST, ORGANiTZA:

30è. CAMPiONAT  DE  NATACiÓ
FESTES  CiUTAT  D’AMPOSTA  2014
                 PiSCiNA  MUNiCiPAL  D’AMPOSTA
INSCRiPCiONS:  A  LES  18:00  HORES.
CURSA:  A  LES  19:00  HORES.
PROVES:  CROL,   i  RELLEUS en Estil Lliure.
     CATEGORiES:
- MES MENUTS       -  11/ 10 - 25m. - CROL
- MENUTS                -  09/ 08 - 25m. - CROL 
- PRE-BENJAMiNS  - 07/ 06 - 25m. - CROL
- BENJAMiNS          - 05/ 04 - 50m. - CROL  
- ALEViNS                - 03/ 02 - 100m. - CROL
- INFANTiLS            - 01/ 00 -100m. - CROL
      - CADETS                - 99/ 98 -100m. - CROL
     - JUVENiLS              - 97/ 96 -100m. - CROL
- MASTERS,  PARES - MARES,  i  RESTA  DE  NEDADORS/ES            EQUiPS  DE  RELLEUS  DE  4X25m. -  LLiURES
 -  PODRÀ PARTiCiPAR TOTHOM, EN UNA PROVA I  RELLEUS.
PREMiS:  OBSEQUI  A  TOTS  ELS  PARTiCiPANS.
- ELS  ORGANiTZADORS  ES  RESERVEN  EL  DRET  DE  MODiFiCAR  LES  PROVES.
COL.LABOREN:
                                           AJUNTAMENT  D’AMPOSTA,  PiSCiNA  MUNiCiPAL