16a.TRAVESSiA D'AMPOSTA - NADANT L’EBRE

Per a inscriure't a la Travessia has d'emplenar el FORMULARI D'INSCRIPCIONS  

Un cop emplenat i enviat a través d'aquest web, l'has d'imprimir i presentar degudament signat a l'Organització el mateix dia de la competició 1 HORA abans de l'inici de les proves.
16a.TRAVESSiA  D'AMPOSTA - NADANT L’EBRE

DiUMENGE  3  D’AGOST  DEL  2014
 
-         INSCRiPCiONS  A  LES:  9:30 Hores.
-         PROVES  A  LES:  11:00 Hores  LA  CURTA,  12:00 Hores  LA  LLARGA.
-     SORTiDES  i  ARRiVADES:  DES  DELS  L’EMBARCADORS  NÀUTiCS.
 
CATEGORiES:                                                                                              TRAVESSiA
        - PETiTS               MASCULí – FEMENí – 09/ 10 Anys (2005/4)           500Mts      CURTA
        - MENORS           MASCULí - FEMENí -   11/ 12  Anys  (2003/2)        500 Mts.         “
        - INFANTiLS         MASCULí - FEMENí – 13/ 14 Anys  (2001/0)          500 Mts.          “
 
- JÚNiORS           MASCULí – FEMENí – 15/ 16 Anys   (1999/8)       2000 Mts.     LLARGA
- ABSOLUTS       MASCULí - FEMENí -  17/ 29  Anys  (1997/85)       2000 Mts.          “                
- MASTERS-A     MASCULí - FEMENí -  30/ 39  Anys (1984/75)       2000 Mts.                “                                     - MASTERS-B     MASCULí - FEMENí -  40/ 49 Anys  (1974/65)        2000 Mts.              “
- MASTERS-C    MASCULí - FEMENí -  50/ 59 Anys   (1964/55)        2000 Mts.           “
- MASTERS-D    MASCULí – FEMENí – 60/     Anys  (1954 i més)     2000 Mts.        “
               
PREMiS:
- TROFEUS ALS  GUANYADORS/ES  DE  LES  TRAVESSiES.  
TROFEUS:  ALS  PRiMERS  CLASiFiCATS  DEL  CLUB  NATACiÓ  AMPOSTA.
TROFEUS: ALS 1ers.CLASSiFiCATS DE CADA CATEGORiA,  i A TOTS ELS PARTiCiPANTS.
PREMiS:    ALS, 1ers. Primer/a 100€,    i  ALS  RECORDS  DE  LA  PROVA, 50€.
       
        L’ORGANiTZADOR:: 
CLUB  NATACiÓ  AMPOSTA,    ES  RESERVA  EL  DRET  A   MODiFiCAR  LA  PROVA.
 
COL·LABOREN:
    
AJUNTAMENT  D’AMPOSTA
CONSELL  COMARCAL DEL  MONTSiÀ,
INSTiTUT  DESENVOLUPAMENT COMARQUES L’EBRE  IDECE